ÅPNINGSTIDER Torsdag – lørdag  09.00 – 18.00

Transport & Logistikk 28.-30.september 2023 – 250 utstillere og flere tusen forventede besøkende 

De siste forberedelsene er i full gang før Norges største møteplass for transport- og logistikknæringen åpner torsdag 28.september på NOVA Spektrum. Utstillingen i forbindelse med arrangementet byr på unike opplevelser med blant annet verdenspremiere på to av verdens første elektriske lastebiler med 1000 kWh batterier.

Det jobbes på høygir med å få på plass alle utstillerne før dørene til Transport & Logistikk åpner torsdags formiddag. Til sammen vil over 250 virksomheter være representert på Norges største og viktigste møteplass for hele transport- og logistikknæringen. Årets utstilling inkluderer alle lastebilprodusentene i tillegg til store deler av verdikjeden som leverer maskiner, utstyr og teknologi til transport- og logistikksektoren, forteller kundedirektør Trond Andersen i NOVA Spektrum.

Verdenspremiere på fremtidens lastebiler 
Trond Andersen røper flere nyheter på Transport & Logistikk 2023, og at det blant annet blir verdenspremiere på verdens første elektriske lastebil med 1000 kWh batterier, der den tradisjonelle forbrenningsmotoren er byttet ut med el-motor og batteripakke. Dette kommer i tillegg til et stort antall bransjeseminarer og mange ulike og varierte aktiviteter på det enorme utstillingsområdet som er satt av til årets møteplass for transport- og logistikksektoren.  Til sammen er utstillingsarealet på drøyt 40.000 kvadratmeter, tilsvarende 6 fotballbaner.

Det er på Transport & Logistikk alle møtes

Den norske transport- og logistikksektoren representerer en av Norges største fastlandsnæringer, og består av mange store og små aktører som er spredt over hele landet. Når bransjen møtes på NOVA Spektrum i forbindelse med Transport & Logistikk representerer det et viktig høydepunkt for mange:-

For mange er Transport & Logistikk årets viktigste møteplass. Det er her hele bransjen er samlet på tvers av alle aktørene i verdikjeden som er nødvendig for å lykkes med velfungerende gods- og passasjertransport i Norge. Dette gjør det mulig å etablere relasjoner til samarbeidspartnere og forretningsforbindelser som ellers ofte er lite tilgjengelige gjennom resten av året. 

I tillegg er Transport & Logistikk selvsagt en svært viktig salgs- og markedsføringskanal for mange av aktørene som henvender seg til målgruppen arrangementet retter seg mot. Som besøkende på arrangementet nyter man godt av dette i form av gode og konkurransedyktige messetilbud, sier Andersen. 

For mange representerer messer og arrangement en av de beste og mest effektive salgs- og markedsføringskanalene. Gjennom å la kundene se, føle og oppleve produktene man tilbyr får man en helt annen effekt sammenlignet med eksempelvis tradisjonell annonsering. I tillegg opplever mange virksomheter at den fysiske møteplassen også er en viktig arena for å oppnå den gode to-veis dialogen med både nye og eksisterende kunder. 

Forventer mange tusen besøkende 

Bak messen og konferansen Transport & Logistikk står Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport, Norske Havner, Logistikkforeningen og NOVA Spektrum. Basert på erfaringer fra forrige gang arrangementet ble gjennomført forventer Trond Andersen i NOVA Spektrum mange tusen besøkende i løpet av de tre dagene utstillingen varer. 

Vi forventer storinnrykk av engasjerte og interesserte besøkende som ellers gjør en viktig jobb for å holde Norge i gang, men som nå tar seg et kort avbrekk for å møte resten av transport- og logistikkbransjen. I tillegg til de som allerede er i næringen, er arrangementet også et viktig utstillingsvindu for å få frem alle de spennende mulighetene som bransjen byr på for unge under utdanning og andre som ønsker en spennende karrierevei med mange og gode jobbmuligheter. Alle er velkomne innom, og det kommer ikke til å skorte verken på opplevelser eller utstilleraktiviteter i løpet av torsdag, fredag og lørdag, lover Andersen. 

Gratis besøksregistrering her: 

https://account.novaspektrum.no/events/transport-logistikk-2023/buy-ticket

Bli med på årets største og viktigste møteplass for bransjen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 30. september.