ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Slik når vi utslippsmålene

Bærekraft er ett av flere høyaktuelle temaer på konferansen Transport & Logistikk den 28. – 29. september. Transportsektoren er en viktig bidragsyter for at Norge skal nå målene i Klimakur 2030, og målsetningen er at bransjen skal kutte utslipp med hele 50% innen 2030. Hvordan skal dette gjøres?

Resirkulering, gjenbruk, fossilfri transport, og klimapolitikk er noen av temaene Susanne Nævermo-Sand i Celsa Nordic, Sigrun Aasland i Zero, og Camilla Gramstad i Elkjøp skal guide tilhørerne gjennom.

Head of sustainability and strategy i Celsa Nordic, Susanne Nævermo-Sand, sier: 

– Celsa Nordic jobber mot tydelige bærekraftmål basert på vedtatt Veikart for bærekraft, som blant annet viser til at vi skal redusere våre utslipp knyttet til transport med 50% innen 2030. Innen 2040 skal all transport være fossilfri.

– Celsa Nordic bruker smarte og effektive transportløsninger hvor de samme skipene som losses for råvarer, lastes med nye produkter før de returnerer med leveranser til alle de nordiske landene. Vi har allerede gjort svært mye for å redusere egne utslipp, og jobber nå med prosjektet «Sirkulære samarbeid for en sirkulær fremtid», for å redusere utslipp i hele vår verdikjede. Fra leverandører til kunder. Hvis vi skal lykkes med våre mål, er vi helt avhengige av gode samarbeid med leverandører, interessenter og kunder.

Head of sustainability and strategy i Celsa Nordic, Susanne Nævermo-Sand.

Sigrun Aasland i Zero sier:

– Transport står for utslipp på nesten 16 millioner tonn CO2 per år, og nær halvparten av disse utslippene er fra veitransport. Mye bra skjer på området, for eksempel har elektrifisering av personbilmarkedet og omsetningskravet på biodrivstoff redusert utslippene. Elektrifisering av ferger har vært en stor suksess. Marked og teknologi for klimavennlige transportløsninger har utviklet seg raskere enn mange forventet, også for tyngre kjøretøy. I 2022 så vi en økning i salget av både el-varebiler, el-gravemaskiner, el-lastebiler og biogasslastebiler. 

Sigrun Gjerløw Aasland i miljøstiftelsen ZERO. Foto: Knut Neerlan/ZERO

– Men, mye gjenstår, og mer politikk trengs. Fortsatt er grønne kjøretøy ofte dyrere i innkjøp enn fossile. Usikkerhet om både lading og tilgang på fornybart drivstoff er for høy. Derfor må vi forsterke både innkjøpsstøtte og infrastruktur. For å modne og skalere teknologi og marked trengs reguleringer og krav, for eksempel til utslippsfrie anleggsplasser og innkjøp. Lavere utslipp, ikke mer transport, må være målet.

 – Større aktører går foran, men nå må alle med. Da trenger vi et høyere tempo i alle næringer, og langt mer forutsigbarhet i klimapolitikken.

Gå ikke glipp av den viktigste konferansen for næringen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 29. september.