ÅPNINGSTIDER Torsdag – lørdag  09.00 – 18.00

Siste samling før Nasjonal Transportplan legges frem

Transportmessen 2019

En samlet logistikk- og transportsektor venter spent på regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan. Den siste store samlingen i næringen før planen skal legges frem og behandles av Stortinget, er Transport & Logistikk 28. – 30. september i år. Det er viktig at du melder deg på arrangementet nå. 

Hent gratis messebillett >>

Regjeringen har varslet at Nasjonal transportplan for perioden 2025 – 2036 vil bli lagt frem i løpet av våren 2024. Arbeidet med planen er allerede i full gang og det har blitt gjennomført flere innspillsmøter i forbindelse med dokumentet. Regjeringen har også mottatt faglige innspill fra Statens Vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket. 

Fremskyndet med ett år 

Opprinnelig skulle ny Nasjonal Transportplan først bli lagt for Stortinget våren 2025. Beslutningen om å fremskynde prosessen med ett år skyldes ifølge regjeringen utfordringer nasjonalt og internasjonalt som endrer rammebetingelsene for transportplanleggingen. Samferdselsministeren har tidligere vist til at det økonomiske handlingsrommet vil bli redusert fremover, og at hendelser i verdensøkonomien med krig i Europa har hatt påvirkning på regjeringens beslutning. 

Siste samling før NTP legges frem

Transport & Logistikk 2023 vil være hele næringens siste store møteplass før regjeringen legger frem transportplanen for Stortinget tidlig neste år: 

Transport & Logistikk samler hele verdikjeden innen transport- og logistikksektoren på en felles arena, og skiller seg dermed fra mange av de andre møteplassene i næringen som i større grad er forenings- og bransjeorienterte.  

I år er arrangementet og konferansen ekstra viktig fordi vi har en ny Nasjonal transportplan i vente, og har et felles behov på tvers av alle aktørene for å markere hvor viktig det er at regjeringen og Stortinget prioriterer gode løsninger som bidrar til moderne og fremtidsrettet infrastruktur på samferdselsområdet. I tillegg er dette en arena der det er naturlig å få tydelig frem hva man kan stå sammen om av satsninger som bør inngå i NTPen, sier Geir A. Mo. 

Geir A. Mo er administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, og har klare krav på vegne av sine medlemmer til ny Nasjonal Transportplan. Konferansen Mo refererer til, er den store to-dagers Transport & Logistik-konferansen 28. og 29. september. Utstillingen i forbindelse med Transport & Logistikk er åpen alle arrangementsdagene i perioden 28. – 30. september. 

Meld deg på nå

Påmeldingene til konferansen i forbindelse med Transport & Logistikk øker fra dag til dag, og det er også stor interesse for å delta på utstillingen der om lag 200 utstillere er representert. Dersom du ikke allerede har meldt deg på, anbefaler vi deg å lese mer om programmet og melde deg på den største og viktigste møteplassen for en samlet transport- og logistikksektor nå. 

Se hele programmet her >>

Bli med på årets største og viktigste møteplass for bransjen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 30. september.