ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Nye forretningsmuligheter med “Det grønne skiftet”

NLF-ladestasjon

«Det grønne skiftet» er ett av hovedtemaene under Transport & Logistikk den 28. – 29. september. Er din bedrift opptatt av hva bransjen kan forvente seg i nær fremtid når det gjelder teknologiutvikling av lavutslippsdrivstoff og ladestrukturen for tunge kjøretøy i Norge? Eller, vil du vite mer om Grønt Luftfartsprogram og planene for å sette inn det første el-flyet på kortbanenettet i 2027?

På konferansen “Transport & Logistikk 2023” kan du lytte til ekspertene Ingelin Noresjø fra Grønt landtransportprogram og Jan Petter Steinland fra Luftfartstilsynet. 

Se hele programmet her >>

Ingelin Noresjø fra Grønt landstransportprogram, som samler 60 ulike bedrifter og organisasjoner, sier: 

– Alle snakker om klimamålene, men hva skjer, og hvem gjør noe? Transportbransjen må redusere sine utslipp – det vet vi. Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid og ble etablert nettopp for å framskynde prosessen.

Ingelin Noresjø er programleder for Grønt landtransportprogram, som har som mål å bidra til å forsere det grønne skiftet innen næringstransporten.

Det finnes gode eksempler fra hele Norge på hvordan transportbransjen tenker nytt. Det finnes også mange eksempler på utfordringene aktørene møter, der manglende forutsigbarhet, dyrere innkjøp og manglende lederskap er noen av stikkordene. Dette vil vi snakke mer om under konferansen Transport & Logistikk den 28. – 29. september på NOVA Spektrum i Lillestrøm. Ikke minst må vi få til et samarbeid mellom transportformene, og se både sjø, land og luft i en sammenheng. For ingen klarer alt alene, og derfor vil vi løfte fram hva som funker, hva politikerne må gjøre og hva bransjen selv må gjøre.

2030 er 6 år unna – og da skal transportbransjen ha vært gjennom et omfattende skifte! Jan Petter Steinland fra Luftfartstilsynet sier:

– For å lykkes med tilstrekkelige utslippskutt fra luftfarten utvikles det radikalt nye fremdriftsteknologier i nye flytyper, i tillegg til nye typer drivstoff som kan benyttes i eksisterende flyflåter. For Norges del er vi avhengige av en velfungerende luftfartssektor, og vi trenger løsninger som fungerer godt under våre krevende forhold.

Vi ser også nye mobilitetsløsninger som kan endre markedsbildet fremover og skape nye muligheter for næringslivet. Samtidig er sektoren kanskje den aller mest komplekse å dekarbonisere. Hva er status, og hva gjør vi for at Norge kan være en interessant arena for utvikling og bruk av løsninger med lave utslipp?

Gå ikke glipp av den viktigste konferansen for næringen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 29. september.