ÅPNINGSTIDER | TIRS – ONS 10-18 | TORS 10-19 | FRE 10-16

Kompetanseutvikling – bransjens viktigste utfordring

Når aktørene i transport- og logistikkbransjen møtes på Transport & Logistikk på Lillestrøm den 28. – 29. september, blir «kompetanse» utvilsomt et av de mest spennende konferansetemaene. 

Fremtidens kompetansebehov og rekruttering til bransjen, er noen av utfordringene innlederne Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Geir Mo i NLF og Kirsten Steenberg fra Schenker skal ta for seg.

Are Kjensli sier:

– Allerede før både covid og krigen i Ukraina opplevde bransjen store utfordringer med rekruttering av kvalifiserte sjåfører her til lands. Lønnsnivået i Polen og de baltiske statene var blitt betraktelig bedre, og mange av sjåførene jobbet heller “hjemme”. Vi i NHO Logistikk og Transport tok den gang til orde for å gjøre lønns- og arbeidsvilkår knyttet til sjåføryrket mer attraktivt for å sikre rekruttering. Med covid og krig i Ukraina ble situasjonen betraktelig forverret, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Det er imidlertid ikke bare innen sjåføryrket vi mangler arbeidskraft. Våre bedrifter melder om store utfordringer med å få på plass kompetente fagarbeidere innen alle deler av transport- og logistikkjeden.

Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport

– NHO Logistikk og Transport tilbyr kompetansepåfyll innen bl.a. logistikk, spedisjon, toll og ledelse gjennom vår egen kompetanseavdeling. Gjennom våre utdanninger tollbehandling og speditørskolen tilegnes bred og allsidig bransjekompetanse. Vi tilbyr også et 2-årig traineeprogram som innebærer fulltidsjobb i bedrift i kombinasjon med faglige samlinger. De siste årene har vi hatt en samarbeidsavtale med NAV knyttet til denne traineeordningen.

– Vår bransje er avgjørende for å opprettholde driften av samfunnet. Den er spennende og full av muligheter, og det jobbes mye med innovasjon, bærekraft og seriøsitet. Fremover vil i tillegg rekruttering til bransjen stå høyt på vår agenda, avslutter Kjensli.

Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund tilføyer: 

– Våre medlemmer har definert NLFs samfunnsoppdrag til å være den samlende kraften som styrker næringens konkurranseevne. For å få til dette, er et av våre strategiske mål å heve kompetansen hos våre medlemsbedrifter, og om mulig gjøre dem enda mer profesjonelle. Det gjør vi ved å legge til rette for en omfattende skolering gjennom NLF-skolen, samt å gjennomføre omfattende programmer for å gjøre det enklere, mer effektivt og mer lønnsomt å drive virksomheten.

Geir Mo, adm. direktør i Norges Lastebileierforbund. Foto: Mike Hillingseter, NOVA Spektrum.

– Vi leverer Fair-Transport sertifisering, Kjøre og hviletidsoppsfølgingsprogrammet Tacho Online, som også brukes for å registrere arbeidstid, kvalitetssystemet/Internkontrollsystemet «Kvalitet og miljø på vei», i tillegg til Klimakalkulator og NLF Kalkyle. Vi leverer også omfattende opplæring og holdningsskapende arbeid i bedrift og med sjåførene for å få ned antall skader, oppnå mer økonomisk og defensiv kjøring osv. 

I tillegg arbeider vi systematisk med rekruttering gjennom samarbeid med NAV, Forsvaret, Opplæringskontorene, landslinjene mv for å markedsføre yrket og næringen. 

Gå ikke glipp av den viktigste konferansen for næringen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 29. september.