ÅPNINGSTIDER Torsdag – lørdag  09.00 – 18.00

Dette skjer på NLFs stand under Transport & Logistikk

NLF stand

NLF har et spennende og gratis program under messen. Det blir faglig påfyll og nyttig informasjon som er relevant for både deg som bileier, lastebilsjåfør, transportkjøper og for deg som forbruker av varer som på et tidspunkt garantert har vært på planet av en lastebil.

1. Risikoklassifisering, hva er det, hvordan brukes det, og hva betyr det for din bedrift?

Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy

På dette seminaret blir du kjent med systemet Statens vegvesen bruker for utvelgelse av kjøretøy for kontroll langs veg. Hva er risikoklassifisering (RRS) og hvordan brukes det? Hva gir poeng og hvordan påvirker dette din daglige drift? Hvor kan du finne din bedrift sin score og hva må du gjøre for å forbedre den?

2. Kalkyle: Hvordan kalkulere et transportoppdrag så riktig som mulig? 

Jone Klingsheim, NLF    

NLF Kalkyle er NLFs system for kalkulering av et transportoppdrag. På dette seminaret blir du kjent med hvordan du kan opprette en konto og hvilke tall som kan legges inn. Vi ser også på hvordan endringer i kostnader påvirker transportprisen. NLF kalkyle, et verktøy tilgjengelig for NLFs medlemmer. Demonstrasjon der en fokuserer på å simulere utnyttelse av kjøretøyparken. 

3. Hva vurderer arbeidstilsynet i en bedriftskontroll? 

Morten Lien / Oddmar Nyrnes, Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kommer for å svare på NLFs spørsmål knyttet til et tilsyn hos bedrifter. Vi får svar på hva arbeidstilsynet ser etter og ikke minst hvilke dokumenter vi må fremlegge i et tilsyn. Hva er det som utløser krav om arbeidsplan og hvorfor kan ikke fartsskriverfilene brukes som dokumentasjon på arbeidstid? 

4. Vekting av Klima og miljø i offentlige innkjøp – hvordan skal din bedrift vinne anbud?

Odd-Olaf Schei, seniorrådgiver Divisjon for offentlige anskaffelser – DFØ

Hva må du gjøre for å dokumentere utslippene dine og vinne offentlige kontrakter? DFØ og Nærings- og fiskeridepartementet forteller om hvordan myndighetene vekter ulike tiltak, hva myndighetenes krav betyr for deg, og hva du må gjøre for å vinne anbud. Vil vekting ha noen reell effekt, eller er det penga som alltid vinner til slutt? Vil krav være bedre for transportnæringen enn vekting? Du vil få svar på hvordan du som bedrift skal manøvrere i regler og krav det offentlige stiller i sine prosesser. 

5. Hva betyr bærekraftig transport og hvilke muligheter har vi? Er det vinn eller forsvinn for forbrenningsmotoren?

Sjur Haugen, Director Product Quality & Development Global Fuels – Circle K  

Hva er egentlig bærekraftig transport? Sjur Haugen fra Circle K vil gi deg svar på hvordan vi regner utslipp i dag, og mer effektive måter å beregne utslippskutt. Hva er egentlig den beste måten å kutte utslippene og har vi flere muligheter? Dette innlegget vil ha fokus på kjøretøyenes utslipp fra vugge til grav og gi deg unik og nyttig kunnskap om hvordan alt henger sammen. 

6.  Fair Transport og transportkjøpers ansvar

Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF 
Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport 

Få en innføring i ditt ansvar som transportkjøper, og tips og triks til hvordan du kan etterleve dine forpliktelser. Hvordan vet du som transportkjøper eller forbruker at transportørene er seriøse aktører som ikke bare jobber innenfor lovens rammer men strekker seg lengre for å bedre arbeidsforholdene og jobbe etisk og bærekraftig? Finn ut hva det innebærer å være Fair Transport-sertifisert bedrift og hva det kan bety for deg som både kunde og transportbedrift. 

7. Status på ladeinfrastruktur for tunge biler 

Sigve Aasebø, seniorrådgiver Statens vegvesen

Når og hvor vil vi få ladestasjoner for tunge biler? Sigve Aasebø fra Statens vegvesen forteller om myndighetenes strategi og vegvesenets plan for utrulling av ladenettverk for tunge biler. Hvilke strekninger får ladestasjoner først, hva gjør vegvesenet selv og hva blir næringslivets ansvar? Her vil du få et unikt innblikk i hva vi kan forvente oss på både kort og lang sikt slik at du kan rigge din bedrift for morgendagens transportnæring. 

NLF-ladestasjon

8. En hackers historie – Er din bedrift trygg på nett? 

Pål Kvam – konseptmanager sikkerhet, Telenor
Daniel Christensen, etisk hacker i Telenor

Hver eneste dag ranes små og mellomstore bedrifter på nett for penger, og hackere kan holde all informasjon og data du har som gissel. Mer enn hver fjerde bedrift har blitt utsatt for en form for datakriminalitet. Vi får møte Daniel Christensen, en etisk hacker som fikk jobb i Telenor etter å ha hacket de. I tillegg kommer Pål Kvam som er konseptmanager på sikkerhet i Telenor og er ekspert på sikkerhetsløsninger for bedrifter. 

Du vil få kunnskap om hva som kan true din bedrift, hva du må gjøre for å sikre deg mot digitale angripere, og hvilke løsninger Telenor har som kan gjøre hverdagen din som bedriftseier både enklere og tryggere. 

9. Forutsigbar fremkommelighet – med kunden i fokus 

Jacob Trondsen, leder forutsigbar fremkommelighet SVV 

Statens vegvesen vil fortelle om sine prosjekter, apper og nettsider som hjelper sjåførene og bedriftene med å komme seg trygt fram, og gi en innføring i hvilke verktøy du har tilgjengelig for ruteplanlegging for tunge kjøretøy. Hvilke prioriteringer gjør Statens vegvesen i prioriteringer av drift og vedlikehold? Hva gjør de for å sikre best mulig framkommelighet for yrkessjåfører? Dette og mye mer får du svar på, og det er en gylden mulighet til å gi vegvesenet tilbakemeldinger om utfordringer du møter på i hverdagen. 

10. Enova – hva kan du få støtte til og hvordan søke? 

Enova

Få et innblikk i Enova sine ulike støtteordninger for både kjøp av kjøretøy, lading og fylling. Hva kan vi forvente oss av støtteordninger fremover og hva er egentlig Enova sitt mandat? Hvordan kan du som bedriftseier bruke Enova i dag for å skaffe nye kjøretøy, og hvordan starter du i det hele tatt søknadsprosessen. Få informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skal søke og hva kan NLF bistå med i prosessen. 

11. Bilprodusentenes time 

Bilprodusentene/importørene

Bilprodusentene og importørene kommer for å fortelle deg om alle sine nyheter, og hva vi kan glede oss til av nye kjøretøy fremover. Dagens og fremtidens teknologi, og hva deres bedrifter kan planlegge å investere i. 

12. Hvordan avdekke og bekjempe transportkriminalitet? 

Stein-Inge Stølen, krimgruppa til Statens vegvesen

Hva er egentlig transportkriminalitet? Hva gjør statens vegvesen for å avdekke og bekjempe transportkriminalitet som går på bekostning av seriøse aktører? Stein-Inge Stølen fra krimgruppa til Statens vegvesen vil fortelle om hvilke utfordringer og muligheter vi har til å avdekke kriminaliteten, hvordan de konkret arbeider for å bedre våre vilkår som seriøse transportører, og hvordan dette arbeidet påvirker din daglige drift. Er det noe vår næring kan bidra med i arbeidet, og hva trenger vegvesenet fra oss?

13. God dekkøkonomi gir også god miljøeffekt

Magnar Haugo, teknisk sjef i Vianor 

Hva kan sjåfør og eier gjøre for å bedre bedriftens dekkøkonomi? Riktig bruk og vedlikehold av dekk kan gi bedriften bedre økonomi, gi sjåføren en tryggere arbeidshverdag, og i tillegg ha en positiv miljøeffekt. Hvilket ansvar har sjåfør og eier, hvordan skape gode holdninger om forsvarlig bruk og vedlikehold av dekk, og hvilke rutiner bør dere ha på plass? Vianor vil fortelle hva de kan gjøre for å hjelpe din bedrift med å bli eksperter på dekkhold, og spare penger samtidig som dere sparer miljø. 

Bli med på årets største og viktigste møteplass for bransjen!

Transport & Logistikk er transport- og logistikksektorens største faglige møteplass og avholdes på NOVA Spektrum i Lillestrøm 28. – 30. september.